വിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്‍റെ ജനനപ്പെരുന്നാളും എട്ടുനോമ്പാചരണവും 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 7ാം തീയതി വരെ ഭക്ത്യാദരപൂര്‍വ്വം കൊണ്ടാടുന്നു. അനുഗൃഹീത…

Dear St. Mary’s Family – There will be a prayer meeting this Saturday, February 9th,…

Mr Koshy Thomas,age 87,passed away peacefully on Saturday,Dec 8,2018 at home in Mumbai.He was born…

Thanksgiving and Family Night was celebrated on Friday, November 23, 2018. It was a night…

George Peter  ,Thamarachalil New York .  Bible has many authors and one divine editor .  Authors…

MMVS winter clothing drive ended this Sunday. Thank you to all those who donated clothes….